Blog

Odpowiadając na to pytanie nie sposób nie wspomnieć o aldehydzie octowym i o tym co się dzieje w organizmie człowieka po spożyciu alkoholu. Aldehyd octowy jest toksycznym pro

Delirium jest stanem nagłego i przejściowego zaburzenia świadomości, charakteryzującego się zmianami poznawczymi, behawioralnymi i fizjologicznymi.

W powszechnie przyjętym myśleniu społecznym funkcjonuje opinia, że nie można się uzależnić od marihuany, że palenie jej ma więcej zalet w tym leczniczych niż wad.

Pragniemy, aby nasi pacjenci po odbyciu terapi odwykowej w pełni świadomie rozpoczęli nowy  etap swojego życia kierując  nim świadomie bez ograniczeń wynikających z uzale