Terapia motywacyjna

Dokonaj przemiany!

Terapia motywacyjna polega na otwartym dialogu z uczestnikiem terapii i zmotywowaniem go do wewnętrznej przemiany, która uświadomi mu potrzebę oraz wzbudzi w nim gotowość do zmian w swoim życiu.

Terapia polega także na budowanie samoświadomości osoby oraz braniu przez nią pełnej odpowiedzialności za własne myśli i wybory, których dokonuje. Ten rodzaj terapii bazuje na empatii, szacunku i akceptacji uczestnika terapii oraz całkowitej autentyczności terapeuty, dzięki której buduje zaufanie swojego podopiecznego.

Terapia behawioralna

Dialog motywacyjny zakłada, że uczestnik terapii zawsze jest, do czegoś zmotywowany, nawet jeśli owa motywacja dotyczy zachowań i myśli niepożądanych lub spożywania uzależniających substancji. 

Terapia motywacyjna polega na rozwiązaniu ambiwalencji osoby, czyli jej jednoczesnym pozytywnym i negatywnym nastawieniu do jakiejś rzeczy, sytuacji czy zachowania i wydobyciem oraz spotęgowaniem jej wewnętrznej motywacji do dobrych zmian w swoim życiu.

Terapia motywacyjna jest pomocna w wielu sytuacjach

Skontaktuj się z Nami

Uzależnienie jest bardzo złożoną i niszczącą chorobą, a jej skutki mogą być po prostu druzgocące.

Potrzebujesz pomocy dla siebie lub bliskiej osoby? Zadzwoń lub napisz.

Dostępne terapie

Terapia
stacjonarna

Terapia
półstacjonarna

Terapia
weekendowa

Terapia
dzienna

Terapia
nawrotowa

Terapia
ambulatoryjna

Terapia
dla par

Terapia
motywacyjna

Psychodietetyka

Współuzależnienie

Terapia
DDA

Warsztaty
dla bliskich

Intensywna
terapia pogłębiona