Terapia motywacyjna - Vita Nova

Terapia motywacyjna

Terapia motywacyjna polega na otwartym dialogu z uczestnikiem terapii i zmotywowaniem go do wewnętrznej przemiany, która uświadomi mu potrzebę oraz wzbudzi w nim gotowość do zmian w swoim życiu. 

Terapia polega także na budowanie samoświadomości osoby oraz braniu przez nią pełnej odpowiedzialności za własne myśli i wybory, których dokonuje. Ten rodzaj terapii bazuje na empatii, szacunku i akceptacji uczestnika terapii oraz całkowitej autentyczności terapeuty, dzięki której buduje zaufanie swojego podopiecznego.

terapia motywacyjna warszawa

Terapia behawioralna

Dialog motywacyjny zakłada, że uczestnik terapii zawsze jest, do czegoś zmotywowany, nawet jeśli owa motywacja dotyczy zachowań i myśli niepożądanych lub spożywania uzależniających substancji. Terapia motywacyjna polega na rozwiązaniu ambiwalencji osoby, czyli jej jednoczesnym pozytywnym i negatywnym nastawieniu do jakiejś rzeczy, sytuacji czy zachowania i wydobyciem oraz spotęgowaniem jej wewnętrznej motywacji do dobrych zmian w swoim życiu.

Terapia motywacyjna jest pomocna w sytuacjach:

terapia motywacyjna warszawa

Skontaktuj się z nami

W ramach terapii motywacyjnej współpracujemy z zespołem psychologów Kliniki joannaskrok.pl

W celu umówienia wizyty zapraszamy do kontaktu poprzez Klinikę Joanny Skrok