Ośrodek Leczenia Uzależnień Warszawa - Vita Nova

Ośrodek leczenia uzależnień

Jesteśmy prywatnym ośrodkiem terapii uzależnień. Jesteśmy, aby pomóc Tobie i Twoim bliskim.

We provide addiction therapy In English

ośrodek terapii uzależnień warszawa
0 +
Lat doświadczenia

Ośrodek terapii uzależnień

Nasz ośrodek leczenia uzależnień powstał z myślą o osobach uzależnionych, ich bliskich oraz osób z syndromem DDA. Ośrodek terapii uzależnień Vita Nova znajduje się w granicach Warszawy, blisko centrum, w spokojnej i cichej okolicy.

Oferta leczenia uzależnień jest bardzo szeroka i przygotowana pod kątem uzależnień zarówno od środków chemicznych, jak alkoholizm, lekomania czy narkomania, oraz uzależnień behawioralnych, takich jak patologiczny hazard, zakupoholizm czy uzależnienia od technologii cyfrowych po uzależnienie emocjonalne.

terapia stacjonarna indywidualna z elementami grupowej

Nasz ośrodek leczenia uzależnień prowadzi indywidualną stacjonarną terapię uzależnień z elementami terapii grupowej. Pełny program terapeutyczny trwa 5 tygodni, natomiast minimalny czas pobytu to 14 dni. Wyjątkiem jest uzależnienie od narkotyków, gdzie sugerujemy terapię długoterminową minimum 3 miesięczną.

Proces terapii stacjonarnej poprzedzony jest regeneracją organizmu, zwaną inaczej detoksem. Czas regeneracji uzależniony jest od środka psychoaktywnego i trwa od 3 do 26 dni.

ośrodek leczenia uzależnień warszawa vita nova
leczenie uzależnień warszawa

Skontaktuj się z nami

Uzależnienie jest bardzo złożoną i niszczącą chorobą, a jej skutki mogą być po prostu druzgocące

Potrzebujesz pomocy dla siebie lub bliskiej osoby? Zadzwoń lub napisz.

Leczymy dorosłych, młodzież i dzieci:

półstacjonarna terapia leczenia uzależnień

uzależnienia chemiczne

alkohol, leki, narkotyki, sterydy

Uzależnienia behawioralne

patologiczny hazard, zakupoholizm, pracoholizm, seksoholizm

Uzależnienia od technologii cyfrowych

Gry, Internet, portale społecznościowe

Uzależnienia emocjonalne

od partnera, rodzica / -ów, innej osoby

Ośrodek terapii uzależnień

Ośrodek terapii uzależnień Vita Nova oferuje terapię stacjonarną, ambulatoryjną, skupiając się na najbardziej efektywnej formie terapii –  indywidualnej z elementami grupowej terapii uzależnień oraz terapii współuzależnienia, DDA, psychoterapię, terapię motywacyją, terapię par, dzieci i młodzieży, a także grupę nawrotów. Poza szczególnymi przypadkami, w których leczenie uzależnienia jest narzucone przez sąd, terapia jest całkowicie dobrowolna. Warunkiem pokonania nałogu jest chęć uzależnionego do zmiany i późniejszego stosowania technik poznanych na terapii oraz rozwoju osobistego. Osoba uzależniona nigdy nie przestanie być alkoholikiem, narkomanem albo lekomanem i przez nieodwracalne procesy, które zaszły w jego życiu, nigdy nie wróci do stanu sprzed uzależnienia. Można być człowiekiem wolnym od używek i leków, gdy radykalnie zmieni się tryb życia i będzie się na nowo budować zdrowe relacje międzyludzkie, dbając o rozwój osobisty.

Skontaktuj się z nami

Uzależnienie jest bardzo złożoną i niszczącą chorobą, a jej skutki mogą być po prostu druzgocące

Potrzebujesz pomocy dla siebie lub bliskiej osoby? Zadzwoń lub napisz.

Oferta Ośrodka Vita Nova

Leczenie uzależnień to proces długotrwały – terapia stacjonarna i ambulatoryjna to jedynie początkowy etap, dzięki któremu uczestnik terapii może żyć dalej wolny od uzależnienia, cieszyć się zdrowym i szczęśliwym życiem wśród bliskich i przyjaciół. Otaczamy wsparciem rodziny osób leczących się w naszym Ośrodku, oferując spotkania indywidualne z psychologiem oraz terapeutą. Organizujemy także warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz DDA. Otaczamy opieką uczestników terapii po ukończeniu terapii, służąc wsparciem i organizowaniem spotkań i konsultacji oraz grup wsparcia w formie warsztatów.

Jesteśmy dla Ciebie

Dostosujemy terapię do Twoich oczekiwań i możliwości, pokażemy schematy, w których funkcjonujesz oraz ograniczenia, w których tkwisz. Wspólnie znajdziemy rozwiązania.

Terapia systemowa obejmuje zarówno uzależnionego jak i osoby z jego otoczenia. Ma ona na celu zburzenie starych schematów i rozbicie układu, który sprzyja rozwojowi choroby.

ośrodek terapii uzależnienia warszawa
leczenie uzależnień warszawa

Nasza kadra to przeszła

Dlatego na bazie naszych doświadczeń, stworzyliśmy ośrodek, w którym Ci pomożemy. Zapewniamy bezpieczeństwo, pełną anonimowość i komfort terapii. Jesteśmy dla Ciebie. Zarówno program jak i czas terapii oraz jej intensywność mają być dostosowane do Twoich możliwości i potrzeb. Naszym podstawowym celem jest wyzdrowienie każdego naszego podopiecznego.

Prowadzimy terapię w trybie indywidualnym z elementami terapii grupowej, która ma najwyższą możliwą skuteczność. Dostosowujemy przebieg terapii do pracy zawodowej.

Jesteśmy ośrodkiem podwójnej diagnozy

Objawy zaburzeń psychicznych są bardzo często spotykane u osób używających substancji psychoaktywnych. Analogicznie, chorzy psychicznie często sięgają po środki psychoaktywne i uzależniają się. Jednakże w tej grupie osób współistniejące zaburzenia często nie są właściwie rozpoznawane.

Osoby uzależnione ze współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi, czyli uczestnicy terapii z tzw. podwójną diagnozą (podwójnym rozpoznaniem), sprawiają bardzo duże problemy w leczeniu.

Nasz zespół posiada bogate doświadczenia w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi czy zaburzeniami odżywiania.

Termin podwójna diagnoza (podwójne rozpoznanie) odnosi się do grupy uczestników terapii, u których współwystępują zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych i poważne zaburzenia psychiczne, np. schizofrenia, zaburzenia afektywne lub lękowe.

Współwystępowanie dwóch lub więcej zaburzeń może dotyczyć również współistnienia uzależnień (tzw. Uzależnienie krzyżowe) od dwóch lub więcej substancji czy częstego występowania zaburzeń somatycznych u osób z uzależnieniem, jednak takich sytuacji klinicznych nie uznajemy za podwójną diagnozę. Pojęcie to rezerwujemy wyłącznie dla występowania uzależnienia u osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Skontaktuj się z nami

Uzależnienie jest bardzo złożoną i niszczącą chorobą, a jej skutki mogą być po prostu druzgocące

Potrzebujesz pomocy dla siebie lub bliskiej osoby? Zadzwoń lub napisz.

Co nas wyróżnia

Jesteśmy profesjonalnym ośrodkiem uzależnień od środków chemicznych (alkohol, leki, narkotyki), zachowań behawioralnych (hazard, zakupoholizm, seks itp.) oraz od technologii cyfrowych oraz uzależnień emocjonalnych. Leczymy także dzieci i młodzież.

Nasze modele terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb każdego, kto chce się leczyć.

U nas nikt nie traci! Z nami można tylko zyskać!

Terapia oparta na pracy indywidualnej z elementami terapii grupowej.

Szeroka oferta i jej indywidualne dostosowanie do wymogów uczestnika terapii.

Możliwość leczenia za pomocą hipnozy (dla uczestników terapii, jako opcja dodatkowa)

Zajęcia rozwoju osobistego prowadzone przez doświadczonych instruktorów.

Uczestnicy terapii przechodzą testy osobowościowo – psychologiczne MMPI-2, CISS, NEO-FFI

Regularne konsultacje psychiatryczne i psychologiczne prowadzone na miejscu.

Leczenie uzależnień

Stacjonarny program leczenia w naszym ośrodku opiera się na dostosowaniu do indywidualnych potrzeb uczestnika terapii. Każdy uczestnik terapii uczestniczy w zajęciach indywidualnych i grupowych psychoterapii i terapii, konsultacji psychiatrycznej, spotkaniach terapeutycznych dla rodzin, zajęciach psychoedukacyjnych, treningu umiejętności interpersonalnych i społecznych, rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami i stresem, zachowań w sytuacjach kryzysowych. Zapewnimy udział w zajęciach ogólnorozwojowych i rekreacyjnych.

leczenie współuzależnienia warszawa
ambulatoryjna dochodząca terapia leczenia uzależnień warszawa

Opieka medyczna

Podczas leczenia Vita Nova zapewnia opiekę medyczną i psychiatryczną. W trakcie leczenia uczestnicy terapii stopniowo realizują swoje cele i osobiste plany, jak również zyskują kompetencje potrzebne do samodzielnego rozwiązywania trudności i problemów. Pomagamy w odzyskiwaniu trzeźwości i dążymy do ogólnej poprawy jakości życia uczestników terapii, wspierając tym samym ich rozwój osobisty, duchowy, i emocjonalny.

Skontaktuj się z nami

Uzależnienie jest bardzo złożoną i niszczącą chorobą, a jej skutki mogą być po prostu druzgocące

Potrzebujesz pomocy dla siebie lub bliskiej osoby? Zadzwoń lub napisz.