Psychodietetyka - leczenie problemów z odżywianiem - Vita Nova

Psychodietetyka

Pomagając osobom zmagającym się z różnymi problemami w sferze odżywiania się patrzymy na problem całościowo. Pracujemy z uczestnikami terapii zarówno nad sferą zmiany odżywiania się, jak i psychologiczną.

Wspólnie poszukujemy przyczyn trudności i staramy się je wyeliminować, jednocześnie działając na poziomie objawów. Stosujemy podejście indywidualne.

psychodietetyka

Do psychodietetyka mogą się zgłosić osoby:

Skontaktuj się z nami

W ramach pracy z uczestnikiem terapii proponujemy wszystkie możliwe rodzaje terapii w zakresie psychodietetyki, czyli terapia stacjonarna, ambulatoryjna, dzienna oraz półstacjonarna