Stacjonarna terapia uzależnień - Vita Nova - Ośrodek Leczenia Uzależnień

Terapia stacjonarna

Leczenie stacjonarne jest najskuteczniejszą metodą leczenia uzależnienia przez zapewnienie uczestnikowi terapii całodobowej opieki i intensyfikacji procesu terapeutycznego. Ta forma terapii stacjonarnej to zapewnienie zajęć o charakterze grupowym, jak i indywidualnym.

W naszym Ośrodku prowadzimy terapię stacjonarną osób uzależnionych od środków chemicznych (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze czy sterydy), uzależnień behawioralnych (takich jak, patologiczny hazard, zakupoholizm, pracoholizm, technologie cyfrowe itp.) czy uzależnień emocjonalnych.

ośrodek terapii uzależnienia warszawa

Terapia stacjonarna

Pracujemy w modelu Minnesota, gdzie nasi terapeuci, którzy poza wiedzą specjalistyczną, wymaganą przy pracy terapeutycznej, posiadają również własne doświadczenia w zmaganiu się z uzależnieniem. Czas trwania terapii stacjonarnej to w standardzie 4 lub 5 tygodni, przy czym jest możliwość przedłużenia tego procesu do 3 miesięcy. Terapia stacjonarna długoterminowa zalecana jest dla osób uzależnionych od narkotyków. Minimalny czas pobytu w ośrodku to 14 dni.

Najskuteczniejszym sposobem prowadzenia terapii jest terapia indywidualna z elementami terapii grupowej. W naszym Ośrodku Leczenia Uzależnień oferujemy zajęcia zarówno grupowe jak i indywidualne.  Uważamy, że tylko połączenie tych dwóch sposobów terapii prowadzi do skutecznych rezultatów.

Plan terapeutyczny

Plan terapeutyczny indywidualny dostosowany jest do każdego uczestnika terapii, w odniesieniu do Jej/Jego osobowości, charakteru, doświadczeń itp. Pozwala poruszyć tematy i kwestie, które z różnych przyczyn nie mogą być omówione na zajęciach grupowych.

W trakcie procesu leczenia każdy podopieczny jest pod opieką lekarza psychiatry oraz psychologa. Dodatkowo w ramach terapii wykonujemy i omawiamy testy psychologiczne MMPI, NEO-FFI i CISS, które pozwalają na bliższe poznanie naszego uczestnika terapii, przygotowanie szczegółowego programu terapii pod kątem konkretnych cech danego podopiecznego.

Głównym celem terapii indywidualnej jest określenie źródła uzależnienia, nabywanie umiejętności radzenia sobie z bieżącymi problemami, które napotyka osoba wychodząca z uzależnienia, praca nad emocjami, przygotowanie planu wyjścia.

terapia nawrotowa uzależnień warszawa

Forma terapii stacjonarnej jest szczególnie ważna dla osób, które:

Pierwszy raz decydują się i podejmują leczenie

Odniosły już duże szkody w swoim życiu spowodowane uzależnieniem.

Mają za sobą samodzielne próby utrzymania abstynencji, które się nie powiodły

Skontaktuj się z nami

Uzależnienie jest bardzo złożoną i niszczącą chorobą, a jej skutki mogą być po prostu druzgocące

Potrzebujesz pomocy dla siebie lub bliskiej osoby? Zadzwoń lub napisz.

dzienna terapia leczenia uzależnień warszawa

Terapia grupowa

Terapia grupowa pozwala na przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej uzależnień, nauki odpowiednich narzędzi i mechanizmów uzależnienia, pracy w grupie, interakcji pomiędzy uczestnikami terapii.

Ponadto w grupie przebywającej na terapii stacjonarnej pojawia się specyficzna, przyjacielska wręcz więź, która pozwala w atmosferze współodczuwania, wsparcia i akceptacji zmierzyć się każdemu z uczestników terapii z uznaniem swojej bezsilności wobec uzależnienia, co jest fundamentem procesu trzeźwienia.

W trakcie spotkań grupowych uczysz się, jak budować relację z innymi — uczestnikami i terapeutami. Dzięki temu zyskujesz podstawy, które możesz wykorzystać w życiu codziennym. W ten sposób skorzystasz ze swojej bezpiecznej przestrzeni, gdzie czujesz się naprawdę komfortowo, a zarazem anonimowo. 

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Model terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach zakłada, że Klient jest ekspertem od swojego życia i to właśnie on posiada niezbędne narzędzia, wiedzę, mocne strony i zasoby do uporania się z problemem i osiągnięcia celu. Między klientem, a terapeutą nawiązywana jest relacja partnerska, w której terapeuta wspiera i pomaga w odnalezieniu właściwej drogi. W podejściu TSR równorzędny charakter relacji dodaje pewności siebie i wzmacnia osobę korzystającą z terapii.

Kolejnym ważnym założeniem jest brak „wadliwości” klienta. W związku z tym, osoba korzystająca z wsparcia, określana jest mianem klienta, a nie „pacjenta” czy (osoby chorej z deficytami).

terapia nawrotów uzależnienia warszawa

Główne założenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

uczestnik terapii (a właściwie klient) jest znawcą swego życia i potrzebuje tylko wsparcia

skupianie się na pozytywach, teraźniejszości i przyszłości, a nie na porażkach i trudnej przeszłości

budowanie wizji na przyszłość i stawianie sobie konkretnych celów i możliwości

małe zmiany wywołują duże zmiany

patrzenie na problem z kilku perspektyw

zwrócenie uwagi, że problematyczna rzeczywistość w niektórych momentach nie jest taka zła, a lepsze momenty mogą sugerować rozwiązanie problemu

leczenie uzależnień warszawa

Skuteczne metody

Model skoncentrowany na rozwiązaniu zakłada, że skupianie się wyłącznie na problemach nie jest skutecznym sposobem ich rozwiązywania. Zamiast tego kieruje się do domyślnych wzorców rozwiązań klientów. Ocenia je pod kątem skuteczności i modyfikuje lub zastępuje je skutecznymi metodami rozwiązywania różnych problemów.

Najczęściej stosuje się metody o charakterze poznawczo-behawioralnym. Tematem prowadzonej sesji są emocje chorego. Zadaniem specjalisty jest postawienie umiejętnych pytań, które wskażą choremu ścieżki dotarcia do istoty swoich problemów.

Terapia poznawczo behawioralna

Zrozumienie ich natury pozwoli rozpocząć pracę nad zmianą nastawienia, wykreowania zupełnie innego podejścia. Regularnie przeprowadzane terapie wskażą nowe możliwości, nauczą żyć bez obecności alkoholu w codziennym funkcjonowaniu. Nałogowiec musi zrozumieć, jak wiele może stracić, jeżeli nie przewartościuje swojego życia.

Nasz model terapeutyczny oparty jest na terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach z elementami terapii behawioralno-poznawczej.

leczenie współuzależnienia warszawa

Skontaktuj się z nami

Takie stopniowe dochodzenie do zrozumienia emocji, które targają uczestnikiem terapii, pozwoli mu odrzucić potrzebę sięgania po kieliszek czy tabletkę i zrodzi zdrowe fascynacje, które staną się pozytywną alternatywą dla nałogu.