Odwyk narkotykowy – leczenie narkomanii

Vita Nova – nazwa naszego ośrodka terapii uzależnień oznacza Nowe Życie

Pragniemy, aby nasi pacjenci po odbyciu terapi odwykowej w pełni świadomie rozpoczęli nowy  etap swojego życia kierując  nim świadomie bez ograniczeń wynikających z uzależnienia. Stawiamy na indywidualne podejście twierdząc, że każdy człowiek jest wyjątkowy nie zapominając o fakcie, że uzależnienie to choroba.

Jesteśmy prywatnym ośrodkiem leczenia uzależnień zlokalizowanym w spokojnej okolicy z dala od centrum Warszawy.

Pomagamy  osobom uzależnionym od substancji jak również behawioralnie.

Specjalizujemy się w leczeniu uzależnień:

  • od substancji psychoaktywnych takich jak alkohol, narkotyki, leki;
  • behawioralnych – patologiczny hazard, zakupoholizm;
  • od technologii cyfrowych;
  • emocjonalnych.

Uzależnienie często niesie za sobą naturalną konsekwencję w postaci zaburzeń i chorób współistniejących. Jesteśmy przygotowani na pomaganie pacjentom z tzw.” podwójną diagnozą”

W takich przypadkach  wspieramy się dobrze rozwiniętą  siatką bezpieczeństwa  w postaci specjalistów innych dziedzin medycznych (neurolodzy, psychiatrzy, psychotraumatolodzy, lekarze pierwszego kontaktu)

Z naszej pomocy korzystają osoby uzależnione od narkotyków tych najpopularniejszych takich jak marihuana, kokaina, amfetamina  czy mefedron, ale również wszystkich innych substancji psychoaktywnych. Jesteśmy przygotowani do pomagania wszystkim. Uzależnienie to choroba, która dotyka obecnie znaczną ilość ludzi bez względu na ich płeć, wyznanie czy status społeczny. Narkomanem czy alkoholikiem może stać się praktycznie każdy. Uzależnienia behawioralne nie są również wyjątkiem w terapii uzależnień.

Ile Trwa Odwyk Od Narkotyków?

Ośrodek Vita Nova zajmuje się pomocą pacjentom uzależnionym od wszystkich substancji psychoaktywnych. W zależności od intensywności uzależnienia danego pacjenta odwyk narkotykowy trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Leczenie uzależnienia to długi proces.  Stabilizacja pracy mózgu przeciętnie trwa ok. 18 miesięcy. Mówimy więc o przypadkach leczenia długoterminowego. Uzależnienie od narkotyków jest często uzależnieniem mieszanym jeśli chodzi o substancje i terapia narkotykowa w takich wypadkach zawsze jest procesem długoterminowym, które powinno przebiegać w ośrodkach leczenia uzależnień. Ma ono charakter dwutorowy odbywający się przy pomocy leczenia farmakologicznego w połączeniu z terapią narkotykową.

Jak Dostać Się Na Odwyk Narkotykowy?

Aby dostać się na odwyk narkotykowy, najpierw należy zgłosić się do specjalisty, który oceni stan pacjenta i zadecyduje o właściwym kierunku leczenia. Możliwe jest leczenie w zamkniętych ośrodkach leczenia uzależnień.  W niektórych przypadkach może być konieczne leczenie w warunkach szpitalnych.

Po wstępnej ocenie psychiatrycznej należy zgłosić się do wybranego ośrodka leczenia uzależnień narkotykowych, gdzie pacjent będzie mógł odbyć odwyk narkotykowy oraz terapię długoterminową.

Co Się Robi Na Odwyku Narkotykowym?

Inne predyspozycje detoksykacyjne wykazuje osoba uzależniona od marihuany, która jest jednym z najpopularniejszych narkotyków, inne od kokainy czy amfetaminy, a jeszcze inne osoba uzależniona od leków np. benzodiazepin. W każdym jednak przypadku należy pamiętać, że wszystkie te substancje są psychoaktywne i wpływają bezpośrednio na pracę mózgu w konsekwencji doprowadzając do trwałych ubytków neurologicznych.

Podczas odwyku narkotykowego pacjenci przechodzą proces detoksykacji, czyli oczyszczania organizmu z pozostałości narkotyku. Następnie pacjenci biorą udział w terapii indywidualnej i grupowej, które pomagają im zrozumieć przyczyny ich uzależnienia i nauczyć się radzenia sobie z trudnościami bez używania narkotyków. W trakcie leczenia pacjenci również uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i warsztatach, które pomagają im poprawić ich stan psychiczny i nauczyć nowych umiejętności radzenia sobie z trudnościami.

Ile Trwa Wyjście Z Nałogu Narkotykowego?

Inne predyspozycje detoksykacyjne wykazuje osoba uzależniona od marihuany, która jest jednym z najpopularniejszych narkotyków, inne od kokainy czy amfetaminy, a jeszcze inne osoba uzależniona od leków np. benzodiazepin. W każdym jednak przypadku należy pamiętać, że wszystkie te substancje są psychoaktywne i wpływają bezpośrednio na pracę mózgu w konsekwencji doprowadzając do trwałych ubytków neurologicznych.

W związku z powyższym wyjście z nałogu za pomocą terapii stacjonarnej może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Proces ten składa się z kilku etapów, które są niezbędne do osiągnięcia trwałego i skutecznego wyzdrowienia.

Najpopularniejsze narkotyki, takie jak amfetamina, kokaina i heroina, wprowadzają zmiany w psychice użytkownika. Psychika po amfetaminie może być szczególnie uszkodzona, a narkoman może doświadczać trudności w funkcjonowaniu i podejmowaniu decyzji. W takim przypadku ważne jest, aby osoba uzależniona odniosła się do specjalisty, który pomoże jej rozwiązać problemy związane z uzależnieniem.

Pierwszym krokiem w trakcie odwyku narkotykowego jest detoksykacja, czyli oczyszczenie organizmu z pozostałości narkotyku. W trakcie tego procesu pacjent może odczuwać silne dolegliwości fizyczne i emocjonalne, ale jest on niezbędny do uzyskania stabilnego i zdrowego stanu psychicznego.

Na tym etapie bezwzględnie konieczne jest leczenie narkotykowe zamknięte ze względu na bezpieczeństwo osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych.

Kolejnym krokiem w leczeniu  uzależnień od narkotyków jest dokładny wywiad z pacjentem, po którym  jesteśmy w stanie stworzyć indywidualny plan leczenia, uwzględniając potrzeby pacjenta i jego możliwości.

Leczenie składa się z terapii indywidualnej i grupowej. Czas trwania i intensywność terapii dostosowywana jest do predyspozycji pacjenta. Terapia indywidualna obejmuje min. jedną sesję dziennie. Terapia grupowa    pozwala pacjentom na wymianę doświadczeń i wsparcie innych osób zmagających się z podobnymi problemami.

W trakcie terapii uzależnień próbujemy uświadomić pacjentowi  przyczyny jego  uzależnienia i uczymy  radzenia sobie z trudnościami jakie może on spotkać na swojej nowej drodze życia. Terapie uzależnień pomagają pacjentowi zrozumieć i przetworzyć emocje i doświadczenia związane z jego nałogiem.

Pacjent również bierze udział w zajęciach terapeutycznych i warsztatach, które pomagają mu poprawić jego stan psychiczny i nauczyć się nowych umiejętności radzenia sobie z trudnościami. W trakcie terapii stacjonarnej pacjent otrzymuje wsparcie i opiekę ze strony terapeutów i innych pacjentów, co może być bardzo pomocne w procesie wyjścia z nałogu.

Ważne jest, aby pamiętać, że proces wyjścia z nałogu jest długotrwały i wymaga zaangażowania zarówno pacjenta, jak i jego bliskich. Po zakończeniu terapii stacjonarnej pacjent powinien kontynuować swoją terapię i uczestniczyć w programach wsparcia, takich jak grupy wsparcia, aby utrzymać swoją trzeźwość.

Psychika narkomana jest zniszczona poprzez doświadczenia związane z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Każda osoba uzależniona ma problem z funkcjonowaniem społecznym co wiąże się z niską samooceną.

W ośrodku leczenia uzależnień Vita Nova pacjenci otrzymują wsparcie nie tylko od personelu i terapeutów, ale także od innych pacjentów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Wiele osób uzależnionych odnajduje pocieszenie i wsparcie w nawiązaniu relacji z innymi, którzy zmagają się z podobnymi problemami tworząc grupę wsparcia. Jednocześnie zaczynają czuć się akceptowani. Rozumieją, że uzależnienie to choroba, że są osobami chorymi.

Narkomania jest poważnym problemem społecznym, który dotyka ludzi w każdym wieku i wywiera negatywny wpływ na ich życie i zdrowie. Uzależnienie od narkotyków jest poważnym zaburzeniem psychicznym, które może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak utrata pracy, rodziny i zdrowia. Aby pomóc osobom uzależnionym od narkotyków, istnieją różne programy i ośrodki odwykowe, które oferują profesjonalną pomoc i wsparcie.

Odwyk narkotykowy to proces, w którym narkoman przestaje używać narkotyków i uczy się radzić sobie z trudnościami bez narkotyków. Proces ten może być trudny i wymaga cierpliwości i wytrwałości. Osoby uzależnione potrzebują wsparcia i pomocy ze strony bliskich oraz specjalisty.

Zamknięte ośrodki leczenia uzależnień to jedno z najskuteczniejszych rozwiązań dla osób uzależnionych od narkotyków. W takich ośrodkach narkoman ma możliwość skoncentrowania się na swoim leczeniu, bez rozpraszających czynników zewnętrznych. Terapia indywidualna i grupowa, a także programy terapii zajęciowej i sportowej pomagają narkomanowi

Aby pomóc osobie uzależnionej należy bezwzględnie zwrócić się o pomoc do specjalistów. Ośrodek Vita Nova pomaga również bliskim osób dotkniętych tą chorobą. Niestety zarówno narkoman jak jego bliscy nie posiadają narzędzi do skutecznej pomocy. Terapia uzależnień wymaga odpowiedniej wiedzy i narzędzi bez których nie sposób sobie poradzić zwłaszcza trudno jest pomóc narkomanowi, który nie chce się leczyć. Łatwo wtedy będąc zaangażowanym emocjonalnie (co w przypadku bliskich jest normalne) popełnić podstawowe błędy, które mogą wywołać skutki odwrotne takie jak pogłębienie się uzależnienia. Jednym z nich jest próba walki z nałogiem co wiąże się z brakiem wiedzy. Pacjent, który aktywnie uczestniczy w terapii uzależnień zyskuje świadomość, że jego choroba jest silna i zamiast z nią walczyć należy to uznać i poddać się procesowi trzeźwienia. Jak rozmawiać z narkomanem? To wiedzą tylko osoby odpowiednio wykwalifikowane i dlatego warto sięgać po pomoc w ośrodkach przeznaczonych do leczenia uzależnień od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Warto też pamiętać, że regularne zażywanie narkotyków w większości przypadków prowadzi do depresji, która może zakończyć się myślami, a nawet próbami samobójczymi. Psychika narkomana ulega negatywnym zmianom co dodatkowo utrudnia komunikację. Należy brać to pod uwagę kiedy ktoś w rodzinie wykazuje cechy, które mogą wskazywać na uzależnienie. Warto też pamiętać, że tą chorobę można zatrzymać w każdej fazie uzależnienia, i że nawet w przypadku trwałych uszkodzeń neurologicznych jest szansa dla każdego kto podda się procesowi trzeźwienia.