Ile trwa leczenie odwykowe w ośrodku zamkniętym?

Leczenie odwykowe jest procesem, który ma na celu pomóc osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych w odzyskaniu kontroli nad swoim życiem i zdrowiem. Niektórzy ludzie decydują się na leczenie w ośrodku zamkniętym, ponieważ potrzebują intensywnej opieki i nadzoru, aby przezwyciężyć swój problem.

Ośrodek Terapii  Vita Nova  jest  placówką, która oferuje całodobową opiekę medyczną i terapeutyczną osobom uzależnionym. Istnieją różne rodzaje zakładów zamkniętych, w zależności od rodzaju uzależnienia i potrzeb pacjenta. Zakłady dla osób uzależnionych od substancji psychoaktwnych (alkohol, narkotyki, leki) pomagają pacjentom w detoksykacji organizmu, leczeniu objawów zespołu abstynencyjnego i zapobieganiu nawrotom.  Specjalistyczne zakłady dla osób z podwójnymi diagnozami zajmują się leczeniem pacjentów, którzy oprócz uzależnienia cierpią również na inne zaburzenia psychiczne, takie jak depresja, lęk czy schizofrenia.

Nasz Ośrodek Terapii Vita Nova oferuje opiekę dla pacjentów z wszystkich ww. grup. Jesteśmy przygotowani na każdy rodzaj detoksu oraz pomoc dla osób uzależnionych od wszystkich substancji psychoaktywnych oraz behawioralnie.

Czas trwania leczenia w ośrodku zamkniętym zależy od wielu czynników i może się różnić w zależności od indywidualnej sytuacji pacjenta. Ogólnie rzecz biorąc, można wyróżnić trzy typy programów leczenia: krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. Krótkoterminowe programy leczenia trwają zwykle około 30 dni i są skierowane do osób z łagodnym lub umiarkowanym stopniem uzależnienia, które nie mają poważnych problemów zdrowotnych lub psychologicznych. Średnioterminowe programy leczenia trwają zwykle od 60 do 90 dni i są skierowane do osób z umiarkowanym lub ciężkim stopniem uzależnienia, które mają współistniejące schorzenia lub zaburzenia lub potrzebują dłuższego czasu na stabilizację emocjonalną i fizyczną. Długoterminowe programy leczenia trwają ponad 90 dni i są skierowane do osób z ciężkim stopniem uzależnienia, które mają długą historię nawrotów lub nie radzą sobie z życiem poza placówką.

Ośrodek Vita Nova oferuje również terapię półstacjonarną, która skierowana jest między innymi do takich właśnie osób, które po odbyciu terapii stacjonarnej nie będą czuły się na tyle pewnie, aby wrócić do życia na zewnątrz bez asekuracji.

Czynniki wpływające na czas trwania leczenia

Czynniki, które wpływają na czas trwania leczenia w ośrodku zamkniętym, to przede wszystkim stopień uzależnienia pacjenta, czyli ilość i częstotliwość zażywania substancji, czas trwania uzależnienia oraz występowanie objawów zespołu abstynencyjnego. Im większy jest stopień uzależnienia, tym dłużej może potrwać proces detoksykacji i odbudowy organizmu. Kolejnym czynnikiem są współistniejące schorzenia lub zaburzenia, które mogą utrudniać leczenie uzależnienia lub wymagać dodatkowej terapii. Na przykład osoby z depresją lub lękiem mogą potrzebować leków antydepresyjnych lub antylękowych oraz psychoterapii poza leczeniem uzależnienia. Jesteśmy sztabem specjalistów w tym: psychiatrów, lekarzy pierwszego kontaktu, ratowników medycznych oraz terapeutów przygotowanych do niesienia pomocy również osobom w tak skomplikowanej sytuacji.

Ostatnim czynnikiem są indywidualne potrzeby pacjenta, takie jak poziom motywacji, gotowość do zmiany, wsparcie rodziny i przyjaciół, cele życiowe i zawodowe oraz preferencje dotyczące metod leczenia. Każdy pacjent jest inny i powinien mieć możliwość wyboru programu leczenia, który najlepiej odpowiada jego potrzebom.

Wybierając nasz Ośrodek Vita Nova masz gwarancję życzliwej atmosfery. Jesteśmy „Domem do trzeźwienia”, placówką łączącą atmosferę ciepła domowego z profesjonalną pomocą dostosowaną do Twoich indywidualnych predyspozycji, zarówno tych wynikających z Twojego charakteru jak i stopnia twojego uzależnienia.

Długoterminowe leczenie w zakładzie zamkniętym ma wiele korzyści dla osób uzależnionych, które chcą całkowicie zerwać z nałogiem i odzyskać zdrowie i jakość życia. Jedną z korzyści jest wyższy wskaźnik trwałości trzeźwości, czyli zdolność do utrzymania abstynencji po zakończeniu leczenia. Badania pokazują, że im dłużej trwa leczenie, tym mniejsze jest ryzyko nawrotu. Inną korzyścią jest lepsze wsparcie społecznościowe, czyli możliwość nawiązania relacji z innymi osobami uzależnionymi, które przechodzą podobny proces leczenia i mogą się wzajemnie wspierać i motywować. Ponadto nasz ośrodek oferuje różnorodne zajęcia i warsztaty, które pomagają pacjentom w nauce nowych umiejętności, zainteresowań i hobby, które mogą wypełnić czas wolny od substancji. Kolejną korzyścią jest intensywniejsza terapia, która pozwala pacjentom na głębsze zrozumienie przyczyn i konsekwencji swojego uzależnienia oraz na opracowanie strategii radzenia sobie ze stresem, emocjami i sytuacjami ryzyka. Długoterminowe leczenie pozwala również na lepsze przygotowanie pacjentów do powrotu do normalnego życia poza placówką, poprzez udzielanie porad zawodowych, edukacyjnych i prawnych oraz zapewnianie kontynuacji opieki po zakończeniu leczenia.

Podsumowując, leczenie odwykowe w ośrodku zamkniętym jest skutecznym sposobem na okiełznanie uzależnienia od alkoholu lub narkotyków. Czas trwania leczenia zależy od wielu czynników i powinien być dostosowany do indywidualnej sytuacji każdego pacjenta. Długoterminowe leczenie ma wiele korzyści dla osób uzależnionych, które chcą osiągnąć trwałą trzeźwość i poprawić swoje życie. Jeśli masz problem z uzależnieniem lub znasz kogoś, kto go ma, zachęcamy cię do skonsultowania się z naszą placówką w celu ustalenia odpowiedniego planu leczenia.